Integritetspolicy

När du ger samtycke att vi får behandla dina personuppgifter gör vi på Elboxar.se allt vi kan för att de ska lagras på ett så säkert sätt som möjligt.

 

Om webplatsen

Ägs och drivs av företaget elboxar.se, organisationsnummer 559375-6017

Personuppgifter vi behandlar via samtycke

  • Namn, telefonnummer och e-mailadresser du lämnar i kontaktformulär.
  • Personuppgifter du lämnar till oss vid beställningar och köp.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

  • Vid försäljning: Med rättslig grund för att kunna ingå ett avtal behöver vi samla in namn, adress, e-postadress och telefonnummer. 
  • Vid kontakt: Med rättslig grund via samtycke tar vi kontakt med dig när du frivilligt ber om det i kontaktformulären på Elboxar.se

Hur vi behandlar dina uppgifter via samtycke och enligt lagen

  • Namn, adress och kontaktuppgifter sparas så vi kan ta kontakt, boka möten och leverera produkter du har beställt.
  • Leverans och installationspartners får endast ta del av nödvändig information.
  • På grund av bokföringslagen lagrar vi nödvändiga uppgifter i 7 år efter ett köp.

Hur vi följer lagarna om e-post och marknadsföring

För att följa marknadsföringslagen 19 § om obeställd reklam till fysisk person skickar Elboxar.se endast ut “kalla mail” till juridiska personer, företag och bostadsrättsföreningar.

Här spelar intresseavvägningen i lagen om GDPR in då de vi kontaktar har parkeringar och kan tänkas dra nytta av våra tjänster i verksamheten. De kan få extra inkomster via betaltjänster anslutna till laddstationerna, locka fler besökare, samt stå till tjänst med laddning för anställda och boende.

En stor del av de vi kontaktar berörs också direkt eller inom en snar framtid av plan och byggnadslagens föreskrifter om laddstationer och laddinfrastruktur. Med intresseavvägningen som grund tar vi kontakt då vi förutsätter att alla som berörs av lagarna också har ett intresse att följa dem. Behandligen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska nå fram till de som kan tänkas dra nytta av våra tjänster.

Radera personuppgifter
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, relaterad produktinformation etc. Du kan när som helst kontakta oss på info@elboxar.se för att ta reda på vilka personuppgifter vi har om dig eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter.