Olika bidrag

Ladda bilen, eller grönt avdrag?

Organisation och företag

Naturvårdsverkets initiativ “Ladda bilen” är ett bidrag på högst 50% och som mest 15 000 kronor per laddningspunkt. BIdraget gäller för laddstationer som ska användas av er själva. Med andra ord bostadsrättsföreningens medlemmar eller personal på företagsparkeringen. Stödet gäller inte för laddpunkter avsedda för allmänheten. Bidraget kan sökas efter slutförd installation. 

 

  • Bidraget gäller för:
  • Bostadsrättsföreningar
  • Företag
  • Kommuner
  • Landsting
  • Organisationer
  • Stiftelser

 

 

Privat

Som privatperson drar du nytta av det gröna avdraget på 50% som numera görs smidigt direkt på fakturan precis som ROT eller RUT-avdrag. Vi som levererar och installerar fakturerar halva kostnaden och begär därefter resterande belopp från Skatteverket.